Kurs DVPP – zobcová flétna a loutna

Kde: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, Brno

Pro učitele zobcové flétny a kytary na ZUŠ a Konzervatořích z Brna a okolí pořádáme v pátek 24.4.2020 dva kurzy akreditované MŠMT v systému DVPP.

Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu

 • Seminář je určen především učitelům zobcové flétny ZUŠ, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oboru, jemuž vyučují.
 • Lektorem je Jan Kvapil, hráč a pedagog, který má bohaté zkušenosti s vedením seminářů pro učitele ZUŠ.
 • Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem 517/2017-1-129.

Cílem semináře je přiblížit přehlednou formou pedagogům některé základní poznatky důležité pro vyučování hře na zobcovou flétnu. Zvláštní důraz bude kladen na:

 • metodiku výuky technických dovedností (dechová a prstová technika, artikulace)
 • názornou výuku základních interpretačních dovedností formou ansámblového hraní
 • diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe, a jejich řešení
 • seznámení s Flautoškolou, řadou učebnic hry na zobcovou flétnu Jana a Evy Kvapilových (učebnice budou na kursu k dispozici k prohlédnutí i k zakoupení)

Loutna: historie, současnost nebo budoucnost?

 • Seminář je určen zejména pedagogům kytary na ZUŠ, kteří si chtějí prohloubit své vzdělání v oboru, jemuž vyučují.
 • Lektorem je Jan Čižmář, hráč a pedagog, který má bohatou praxi u nás i v zahraničí.
 • Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem 33167/2013-1-707.

Cílem semináře je přiblížit přehlednou formou pedagogům historii a literaturu nástroje, který je přímým předchůdcem kytary a zároveň se dnes stává možnou alternativou. Zvláštní důraz bude kladen na:

 • názornou výuku základních interpretačních dovedností s příklady z děl J. Dowlanda a S. L. Weisse
 • základní informace o problematice doprovodu z generálbasu na loutnu a aplikace poznatků na kytaru
 • praktické seznámení se s metodou výuky hry vícehlasu formou souborového hraní
 • diskuse o problémech, které přináší pedagogická praxe a jejich řešení
 • seznámení se základní pedagogickou literaturou nástroje a její aplikace pro výuku kytary

 

Místo konání: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70

Prezence: od 8.30

Výuka bude probíhat v době od 9.00 do 12.30.
Účastníci získají osvědčení o absolvování akce.

Přihlášení: Počet míst je omezen, je možné, že se na všechny zájemce nedostane. Neváhejte tedy s vyplněním přihlášky! Pro přijetí do kursu je rozhodující pořadí přihlášení. Uzávěrka přihlášek je 6. dubna. Přihlášení po uzávěrce je možné v případě, že nebude překročena plánovaná kapacita semináře.

Přihláška – flétna – seminář Brno 24-04-20
Přihláška- kytara a loutna – seminář Brno 24-04-20

Přihlášky posílejte na adresu musacad@email.cz.

V přihlášce prosím uveďte, zda potřebujete vystavit fakturu.
Flétnisté – uvítáme, když do přihlášky napíšete, které zobcové flétny s sebou přinesete.
Při přihlášení na poslední chvíli laskavě kontaktujte organizátory.

Každá přihláška bude potvrzena e-mailem.

Poplatek za účast činí 850 Kč. Kursovné se je splatné do 15. 4. 2020 bankovním převodem na jeden z účtů:

FLÉTNA – JAN KVAPIL: 670100-2206448213/6210
LOUTNA – JAN ČIŽMÁŘ: 2800023453/2010

variabilní symbol = prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla nebo číslo faktury.

Předpokládáme, že školné studentům z řad učitelů ZUŠ uhradí jejich zaměstnavatel.

 

Věříme, že Vás naše semináře zaujmou!

Na shledanou se těší Jan Kvapil a Jan Čižmář.

 

Dotazy k organizaci: musacad@email.cz, Zuzana Meleková, +421 905 161 021 (SK)
Dotazy k programu seminářů: jancizmar@gmail.com, tel. 606 222 416, kvapil@mybox.cz, tel. 604 280 490


Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství.

V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, mnoho let byl ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky pravidelné semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Je spoluautorem Flautoškoly, publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu.

Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, v letech 2006-2011 působil též na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2014-2018 na Akademii staré hudby při FFMU Brno. Od školního roku 2018/19 vyučuje i na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. www.jankvapil.com

***

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment (OAE), Orchestra of the 18th century, Collegium 1704, Ensemble Elyma, Nederlands Blazers Ensemble, Rotterdam Philharomic Orchestra a s dirigenty jako F. Brüggen, Ch. Hogwood, G. Antonini, Y. Nézet-Séguin, V. Luks, Ch. Coin či A. Solomon vystupuje pravidelně na koncertech v Evropě, Asii a USA. Pravidelně bývá zván ke spolupráci při operních produkcích (Covent Garden London; Národní Divadlo Praha). Vystupuje také jako sólista s barokním nebo renesančním repertoárem, či v rozmanitých komornějších seskupeních.

Po ukončení studia hry na kytaru (V. Bláha) a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat klasickou kytaru na Royal College of Music. Tam se také intenzivněji začal věnovat hře na loutnu ve třídě J. Lindberga. Ve studiu historických loutnových nástrojů pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli N. North, J. Held, M. Fentross a Ch. Pluhar. Mimo to absolvoval mistrovské kurzy u H. Smithe, E. Mascardi a Y.  Immamury.

V minulosti působil jako klasický kytarista, nicméně má za sebou i bohatou praxi v jiných žánrech včetně jazzu, populární hudby a muzikálu. Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby. Jako hudební redaktor působil v několika vydavatelstvích (např. Bärenreiter).

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na hudební akademii Karla Szymanowského v Katowicích a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně, v současnosti působí na JAMU v Brně, na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně. Je uměleckým ředitelem Letních kurzů staré hudby MusAcad.


Seminář flétna – Brno 24-04-20 – leták ke stažení
Seminář – loutna a kytara – Brno 24-04-20 – leták ke stažení