Misterios del Amor

Eliška Tesařová – zpěv, perkuse
Marta Kratochvílová – příčná flétna
Marian Friedl – kontrabas
Jan Čižmář – loutna, kytara

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských židů, který je hlavním vyjadřovacím prostorem Elišky Tesařové.
Krom hluboce emotivních sefardských písní zazní také renesanční a barokní hudba podobného náboje a inspirativnosti ze středomořské oblasti.

V předprogramu vystoupí žáci ZUŠ Arthura Nikische Bučovice.

Neděle, 19. 4. 2020, 17:00, Státní zámek Bučovice, Dlouhý sál

Vstupné dobrovolné.

S finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Jihomoravského kraje.