Codex Jacobides – hudba renesanční Prahy

Národní muzeum – České muzeum hudby, Karmelitská 4, Praha
Zveme vás na slavnostní prezentaci vydání kritické edice rukopisu zvaného CODEX JACOBIDES, vydané Českou loutnovou společností ve spolupráci s Národním muzeem.
O publikaci a o loutně (a nejen o ní) budou hovořit autoři publikace, zejména pan Jiří Tichota, který se studiu tohoto rukopisu věnoval již od 60. let 20. století a některé z melodií v něm zapsaných zpracoval na první desku skupiny Spirituál Kvintet “Písničky z roku raz dva”. Skladby z rukopisu zahraje na loutnu Jan Čižmář a hosté.
Codex Jacobides je jedna z nejvýznamnějších českých památek loutnové a instrumentální hudby z počátku 17. století, která pochází z rudolfinské Prahy a je pravděpodobné, že ji napsal a používal někdo spojený s pražskou univerzitou. Na rozdíl od všech ostatních loutnových tabulatur z českého prostředí té doby obsahuje také uměleckou hudbu pro sólovou loutnu, včetně nejstarší dochované instrumentální skladby, u níž známe jméno českého autora. Pramen obsahuje také řadu dalších svědectví o mezinárodní kultuře Prahy za vlády Rudolfa II.
vstupné dobrovolné