Domů

Vítejte na našich stránkách!

Česká loutnová společnost (ČLS) je logickým vývojem současného rozšiřování hráčské základny a neustálého zvyšování obliby, jíž se stará hudba u nás těší. Současně jde i o reakci na odchod významných organizátorů starohudebního života u nás, Michaely a Davida Freemanových. S nimi morálně i prakticky odešla také Czech lute and viola da gamba society. Po úvahách o tom, jak smysluplně navázat na tuto aktivitu a vzhledem k tomu, že tato společnost neměla právní subjektivitu, rozhodla se skupinka loutnistů založit první oficiální českou loutnovou společnost.

Posláním ČLS je péče o naše loutnové dědictví formou bádání, přednášek, ediční činnosti a propagace loutnové hudby u nás skrze praktické vedení zájemců o loutnovou hudbu prostřednictvím informačních a pedagogických materiálů, výukou a zápůjčkami hudebních nástrojů, organizací kurzů, koncertů, společných vystoupení členů a obecně jejich sdružováním. Cílů společnosti bude dosahováno také směrem do světa – formou aktivní prezentace českého loutnového umění historického i současného v zahraničí.