Vítejte na našich stránkách!

Česká loutnová společnost (ČLS) je logickým vývojem současného rozšiřování hráčské základny a neustálého zvyšování obliby, jíž se stará hudba u nás těší.

Jejím posláním je péče o naše loutnové dědictví formou bádání, přednášek, ediční činnosti a propagace loutnové hudby u nás skrze praktické vedení zájemců o loutnovou hudbu prostřednictvím informačních a pedagogických materiálů, výukou a zápůjčkami hudebních nástrojů, organizací kurzů, koncertů, společných vystoupení členů a obecně jejich sdružováním.

Společnost působí také směrem do světa – formou aktivní prezentace českého loutnového umění historického i současného v zahraničí.