Hudební archeologie 19: Misterios del Amor

Jádrem uměleckého programu Misterios del Amor jsou sefardské písně, součást po staletí předávané hudby sefardské židovské komunity.
Tyto písňové tradice se rozšířily ze Španělska do Maroka (západní tradice) a několika částí Osmanské říše (východní tradice), včetně Řecka, Jeruzaléma, Balkánu a Egypta. Písně zpívané ženami se tradičně zpívaly při plnění úkolů v domácnosti, bez doprovodu nebo harmonie.
Účinkuje Eliška Tesařová a kapela Misterios del Amor

Archeologický program O lásce a válce představí novou knihu z produkce Archeologického ústavu AV ČR, Brno věnovanou výzbroji a jezdecké výstroji 9.–10. století. Zbraně a války byly v době raného středověku každodenní realitou stejně jako láska v životě člověka. Meče, dýky, sekery, luky s šípy, kopí a další zbraně nejenom že určovaly – často fatálně –  osudy lidí, ale byly pro své nositele symbolem společenského postavení, úspěchu a moci.
Hovoří archeolog Lumír Poláček

Účinkují:
Eliška Tesařová – zpěv, perkuse
Marian Friedl – kontrabas
Marta Kratochvílová – příčná flétna, traverso
Jan Čižmář – loutna, kytara, theorba

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologická základna Mikulčice
6. 3. 2020 v 18 hodin

Vstupné dobrovolné

 

http://mikulcice.arub.cz/kalendar-akci/