Melódie z roku raz dva

11. 10. 2020, 16:00, Farský kostol sv. Šimona a Júdu, Dolný Kubín-Kňažia

 

účinkujú členovia BOHEMIAN LUTE ORCHESTRA a hostia

Marian Friedl, Martin Kovář, Marta Kratochvílová, Radka Kubínová, Zuzana Meleková, Veronika Ronecová, umelecký vedúci Jan Čižmář

 

Stará hudba, vrátane tej lutnovej, prežíva v posledných desaťročiach nebývalú renesanciu. Svetová lutnová komunita sa za posledných 20 rokov rozrástla do nebývalých rozmerov – hra na lutnu sa vyučuje na popredných univerzitách, výskum hudobnej interpretácie a konštrukcie pôvodných nástrojov postupuje míľovými krokmi, objavujú sa stále nové, dosiaľ neznáme hudobné pramene, skrátka lutna zažíva parádny comeback.

Územie Česka, tzv. české krajiny (Čechy, Morava a časť Sliezska) boli v 17. storočí ohniskom lutnovej hudby.  Lutnová hudba bola obľúbená na dvore Rudolfa II v Prahe aj vo Viedni, rovnako ako medzi mešťanmi a v univerzitnom prostredí. Priamym svedkom vzájomného prelínania dvornej hudby a ľudových melódií je unikátny pražský rukopis lutnových tabulatúr známy tiež ako Codex Jacobides. Nemeckojazyčné piesne dvorného cisárskeho kapelníka (Jacob Regnart) sú v ňom zapísané amatérskym lutnistom z prostredia univerzity, s českými názvami. V roku 2020 sa pod hlavičkou Českej lutnovej spoločnosti chystá jeho novodobé vydanie  a hudba z neho zaznie na niekoľkých koncertoch.

Názov programu „Melodie z roku raz dva“ je parafrázou názvu LP platne Spirituál kvintetu „Písničky z roku raz dva“ (1973) a aj týmto spôsobom chce Česká lutnové spoločnosť vzdať hold dielu pána Jiřího Tichotu, muzikológa, lutnistu a jedného zo zakladateľov Spirituál kvintetu. Veď vďaka nemu sa mnohé renesančné piesne z lutnových tabulatúr dostali až k táborovým ohňom (Růžička, Podzimní, Pavana za deset švestkových knedlíků, Batalion, a i.).

Jan Čižmář, umelecký vedúci súboru, predseda Českej lutnovej spoločnosti, lutnista a muzikológ, pridá k hudbe aj zaujímavé fakty a zážitky z muzikologického pátrania po pokladoch našej spoločnej hudobnej minulosti.

Koncerty BLO v zahraničí sa konajú vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry, Odboru medzinárodných vzťahov Českej republiky.

Koncert sa koná v spolupráci s Art AIR Center a je súčasťou XVII. Medzinárodného hudobného festivalu Kubínska hudobná jeseň 2020.

https://www.khj.sk/