Tonos Humanos y Música Golpeada

Soubor La Compañia de Santiago ve složení Beatriz Lafont Murcia (zpěv, barokní kytara), Cristián Gutiérrez (barokní kytara) a Jan Čižmář (barokní kytara) představí mnoho podob hudby a její vzájemné ovlivňování. Zazní díla duchovní i světská – dojímavé písně i vášnivé tance – ze Španělska i Latinské Ameriky.

Program koncertu nabídne bohaté a vypovídající panorama kytarové hudby hrané v místodržitelstvích španělské Ameriky, a to od repertoáru inspirovaného jak projevy lidovými, tak i těmi nejaristokratičtějšími. To nám umožní zaposlouchat se do nesmírné rozmanitosti dobové hudby.

MÍSTO KONÁNÍ: Losyho palác (Lidový dům, Hybernská 1033/7, Praha 1)

VSTUPENKY: 390 Kč na večerní pokladně

PROGRAM:

Santiago de Murcia – Fandango
Anónimo s.XVII – Vuestros ojos tienen
……………………

José Marín – Sepan todos que muero
Gaspar Sanz – Pasacalles por la D, Canarios

José Marín – Ojos, pues me desdeñáis
Si quieres dar Marica en lo cierto
……………………
Sebastián Durón – Sosieguen, descansen
Gaspar Sanz – Esfachata napolitana
Zarabanda española
Juan Hidalgo – Solo es querer

Peynándose estava un olmo
……………………

Anónimo – Bolivia s. XVIII A quién no mueve a dolor
Santiago de Murcia – Cumbé
Los Impossibles
Códex Trujillo, Perú Tonada “El Congo”
Traditional latinamerican – Polo Margariteño